onmisbare krachten voor het thuisgevoel

Onze werknemers zetten zich elke dag weer in voor het thuisgevoel van onze cliënten. Zij zorgen samen met de honderden vrijwilligers ervoor dat wij bewoners een gezellige, vertrouwde en warme woon- en leefomgeving kunnen bieden. Zonder de inzet van deze krachten, zou het zorg- en serviceniveau van Maasduinen niet de hoge kwaliteit hebben zoals zij dat nu ervaren. Vaak zijn het de vrijwilligers, die taken vervullen waar onze betaalde medewerkers niet altijd aan toe komen. Zij dragen ook in grote mate er aan bij dat onze cliënten zolang mogelijk zichzelf zijn en kunnen blijven, zij geven mede invulling aan de Ja-cultuur,waarin respect en waarin keuzevrijheid een belangrijke rol spelen. 

Klik hier voor de folder Vrijwilligerswerk.

Wat voor vrijwilligers geldt, gaat in grote lijnen ook op voor mantelzorgers. Als familieleden of vrienden dragen zij eveneens bij aan het welzijn van onze clienten. Voor meer informatie over mantelzorg kijkt u in het menu bij 'familie-en vriendenzorg'.

> Lees meer
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie