zorgverlening en diensten

Zelfstandig wonen

Zorg met behandeling

Voor cliënten die continu zorg nodig hebben, is er zorg met behandeling binnen de locaties van Maasduinen. Op deze afdelingen heeft u als cliënt een eigen appartement ter beschikking. 

lees verder
Zelfstandig wonen

Volledig Pakket Thuis

Bewoners van een aanleunwoning met een zorgprofiel voor zorg met verblijf, hoeven niet meer te verhuizen naar een zorglocatie. Het Volledig Pakket Thuis biedt de mogelijkheid om alle zorg in uw eigen appartement te ontvangen.

Meer informatie

Zelfstandig wonen

Dagverzorging

Bij Maasduinen staat het welzijn van haar cliënten op de eerste plaats. Daar hoort natuurlijk een zinvolle, leuke en gezellige dagbesteding bij.  De teams van dagbesteding en welzijn organiseren daarom allerlei activiteiten.

lees verder
Zelfstandig wonen

Restaurants

Maasduinen biedt u de mogelijkheid om gezellig aan te schuiven in de restaurants van onze zorglocaties. Een driegangen maaltijd wordt rond 12.00 uur geserveerd maar daarnaast kunt u ook in de avond iets gebruiken van de kleine kaart.

lees verder
Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

U kunt nog prima zelfstandig wonen, maar met de jaren neemt ook de behoefte aan hulp en zorg toe. Dan is het een prettige en veilige gedachte om in de buurt van zorg te wonen: een zorglocatie van Maasduinen.

lees verder

Zelfstandig wonen

Wijkverpleging

Indien u behoefte heeft aan verpleging of verzorging thuis (wijkverpleging) dan kunt u rekenen op de ondersteuning van onze wijkverpleegkundigen en/of verzorgenden. Zij werken in kleine teams die zo zijn samengesteld dat alle deskundigheid aanwezig is om cliënten thuis goed en verantwoord zorg te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wondverzorging, het geven van injecties of medicatie, stomazorg en hulp bij het wassen en aan- en uitkleden.

lees verder
Zelfstandig wonen

Modulair pakket thuis

Bewoners van een aanleunwoning met een zorgprofiel voor zorg met verblijf, hoeven niet meer te verhuizen naar een zorglocatie. Het Modulair Pakket Thuis (MPT) biedt de mogelijkheid om alle zorg in uw eigen woning te ontvangen. Verschil met een Volledig Pakket Thuis is dat u de modules bij verschillende aanbieders kunt inkopen. En een MPT bevat geen maaltijden en hulp bij het huishouden.

lees verder
Zelfstandig wonen

Alzheimercafé

Maandelijks organiseert de Stichting Alzheimer afdeling Midden-Brabant in Antoniushof een thema-avond.

lees verder
Zelfstandig wonen

Logeren

Als thuis wonen even niet meer gaat, kunt u bij ons komen logeren. Bijvoorbeeld na een operatie of ziekenhuisopname. 

lees verder
Zelfstandig wonen

Verzorgd wonen

Het liefst wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als dat niet meer mogelijk is, kan een zorgappartement op een van de zorglocaties van Maasduinen uitkomst bieden. 

lees verder
Zelfstandig wonen

Steunpunten

Steunpunten dragen bij aan de zelfredzaamheid van ouderen. Steunpunten zijn bedoeld als ontmoetingsplek, als activiteitenruimte en als informatiecentrum. Maasduinen heeft een steunpunt in Waalwijk: De Bljde Incomste

lees verder
Zelfstandig wonen

Kleinschalig wonen

Maasduinen biedt hiermee meer keuzemogelijkheid voor dementerenden en geeft invulling aan het streven dat cliënten zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven.

Meer informatie

Zelfstandig wonen

MSVT

MSVT staat voor Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie. De medisch specialist heeft aangegeven dat er verpleegkundige handelingen uitgevoerd moeten worden ten behoeve van het herstel van de gezondheid of het voorkomen van verergering van de ziekte of aandoening.

lees verder