brochures

De volgende publicaties van Maasduinen kunt u hieronder downloaden of opvragen bij ons secretariaat. Stuur een e-mail naar secretariaat@maasduinenzorg.nl. Wij sturen u graag een exemplaar toe.

 

 

Corporate brochure

In deze brochure vindt u een overzicht van de locaties en diensten van Maasduinen.

Vrijwilligerswerk

Bij Maasduinen vormen vrijwilligers samen met de betaalde medewerkers een belangrijke factor bij de uitvoering van het beleid.

Werken en Leren

Zorgen voor ouderen is mensenwerk waarvoor goed opgeleide medewerkers onmisbaar zijn. Maasduinen biedt je daarom een uitdagende en stimulerende leer-werkomgeving.

Antoniushof

Hier leest u alle bijzonderheden over zorglocatie Antoniushof in Waalwijk

Antoniushof psychogeriatrische verpleegafdeling

Hier leest u alles over de psychogeriatrische verpleegafdeling van zorglocatie Antoniushof in Waalwijk

Venloene

Hier leest u alles over zorglocatie Venloene in Loon op Zand

Venloene, psychogeriatrische verpleegafdeling

Hier leest u alles over de psycholgeriatrische verpleegafdeling van Venloene in Loon op Zand

Vossenberg

Hier leest u alles over zorglocatie Vossenberg in Kaatsheuvel

Vossenberg psychogeriatrische verpleegafdeling

Hier leest u alles over de psychogeriatrische verpleegafdeling van zorglocatie Vossenberg in Kaatsheuvel.

Vita kleinschalig wonen

Hier leest u alles over het kleinschalig wonen op zorglocatie Vita in Rijen

Vita

Hier leest u alles over zorglocatie Vita in Rijen

Rosagaerde: kleinschalig wonen

Hier leest u alles over kleinschalig wonen op zorglocatie Rosagaerde in Kaatsheuvel

Thuiszorg

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van eigen regie. Dant kunt u rekenen op de ondersteuning van onze wijkverpleegkudigen en/of -verzorgenden.

Kosten van verstrekkingen en diensten

In deze brochure leest u alles over de kosten van verstrekkingen en diensten.

CliŽntvertrouwens- persoon

Iedereen heeft rechten en plichten. Niet iedereen vindt het makkelijk om voor die rechten op te komen. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.

Klachtenregeling

Een klacht is voor ons een kans om onze zorg- en dienstverlening aan u nog verder te verbeteren. Uw klacht, op- of aanmerking wordt dan ook altijd serieus genomen. 

Pesten

Heeft u het idee dat u wordt gepest? Laat het ons direct weten. Want pestgedrag tolereren we niet. Niet van onze medewerkers en ook niet van onze bewoners. 

Valpreventie

Deze folder is bestemd voor cliënten van Maasduinen en hun familie en vrienden. U leest hierin wat de medewerkers van Maasduinen eraan doen om vallen van cliënten te voorkomen.

Zorgvuldige zorg rond het levenseinde

Deze folder informeert u over hoe wij aankijken tegen de zorg rond het levenseinde. En natuurlijk ook wat u van ons mag verwachten. 

Dagbesteding huiskamer Antoniushof

Thuisgevoel vinden we van grote waarde. Er zijn echter cliënten voor wie het moeilijk is om elke dag weer een  invulling te vinden. Voor die cliënten is er de huiskamer. 

Dagbesteding Vossenberg

Thuisgevoel vinden we van grote waarde. Er zijn echter cliënten voor wie het moeilijk is om elke dag weer een  invulling te vinden. Voor die cliënten is er de huiskamer. 

Dagverzorging Venloene

In deze flyer leest u alles over wat de dagverzorging op zorglocatie Venloene in Loon op Zand te bieden heeft.

Dagverzorging Het Anker in Waalwijk

Voor mensen die het moeilijk vinden elke dag een invulling te geven is er dagverzorging het Anker in Waalwijk. Een prettig verblijf waar structuur en regelmaat geboden wordt. Voor mensen met lichamelijke en cognitieve beperkingen.

Zorgboerderij Bella Vita

Voor cliënten die het moeilijk vinden hun dag invulling te geven is de zorgboerderij een prettige optie.

Steunpunt Blijde Incomste

Op het Rembrandtpark staat steunpunt De Blyde Incomste. In deze folder leest u meer.

Volledig en Modulair Pakket Thuis

Thuis blijven wonen maar wel gebruik maken van de zorg en voorzieningen die een zorglocatie u kan bieden. In deze folder leest u meer over VPT en MPT.

Belevingsgericht werken

Kruipen in de huid van de cliënt. Maasduinen beweegt zich steeds verder in de richting van vraaggerichte zorg.

Meerjarenplan Maasduinen 2017-2020

Hoe wij samen onze beloftes waarmaken.

Visieboekje Maasduinen

Kijk mee en maak het mee: Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst algemene voorwaarden

In deze brochure, uitgegeven door ActiZ, leest u alles over de algemene voorwaarden bij levering van zorg.

De weg naar zorg

Het zorgkantoor heeft een folder uitgegeven “de weg naar zorg”. Hierin wordt heel duidelijk uitgelegd welke weg iemand moet volgen om zorg aan te vragen en welke instantie waarvoor verantwoordelijk is.

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie