ondernemings- raad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van onze stichting en heeft elf zetels. Deze zetels zijn evenredig verdeeld over alle locaties en diensten. De OR denkt mee over de ontwikkeling van het beleid. Om invloed te kunnen uitoefenen op dit beleid heeft de OR enkele wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op overleg, informatie, advies, instemming en initiatief.

Communicatie met de achterban
De OR communiceert met haar achterban via korte verslagen, de interne nieuwsbrief en het Maasduinen jaarverslag. Maar medezeggenschap kan niet zonder de steun en inbreng vanuit de medewerkers. Dus, heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met jouw vertegenwoordiger.

> Lees meer
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie