kwaliteit, elke dag streven naar beter

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is sinds 2017 de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg met een drieledig doel:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
  • Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Het vormt het kader voor extern toezicht en voor de inkoop en contractering van zorg.

Bekijk het Maasduinen Kwaliteitsplan.

In het Kwaliteitskader is een van de beschreven vereisten dat elke organisatie gegevens over de huidige personeelssamenstelling op zijn website publiceert. In de onderstaande link treft u een overzicht aan van de huidige personeelssamenstelling van Maasduinen. De visie van waaruit Maasduinen de personeelssamenstelling bekijkt is als volgt:

‘Maasduinen als de omgeving die het leven goed maakt, waar veel te genieten is, met volop momenten die een twinkeling in de ogen geven, of je nu bewoner bent, een gast, een medewerker of vrijwilliger.’

Een belangrijk uitgangspunt is dat we denken en doen vanuit de leefgemeenschap. Teams krijgen daarbij meer ruimte voor initiatief en creativiteit en meer eigen verantwoordelijkheid om met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers een veilige en zorgzame omgeving te maken. Meer invloed op de werkvloer om de zorg nog beter te leveren. Maasduinen creëert plekken voor iedereen en van iedereen: cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en lokale ondernemers. Bij samen plekken creëren hoort een nieuwe manier van werken. Niet van de een voor de ander maar écht samen.

Zorgprofessional worden dus meer ‘verbinders’ tussen bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, de buren, de buurt en de omgeving. Uitgangspunt binnen de nieuwe visie is tevens dat iedereen de ruimte krijgt om zijn talenten en kwaliteiten in te zetten om binnen de gegeven context invulling te geven aan het toekomstbeeld van Maasduinen. De teams (en de individuele teamleden) gaan samen met de andere leden van de leefgemeenschap invulling geven aan het nieuwe toekomstbeeld van Maasduinen. De deskundigheidsbevordering zal zich in de toekomst dan ook steeds meer richten op andere doelgroepen waaronder vrijwilligers en mantelzorgers.

 Bekijk onze personeelssamenstelling

Stichting Maasduinen werkt met een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op het PREZO-model. PREZO is een model waarin de prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt centraal staan. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk inspelen op de voorkeuren, wensen en behoeften van onze cliënten op vier aandachtgebieden. Dit betreft de woon- en leefsituatie, participatie, de geestelijke en de lichamelijke gezondheid van cliënten. PREZO beschrijft welke activiteiten van medewerkers en de organisatie eraan kunnen bijdragen dat de cliënt verantwoorde zorg ontvangt en daarover tevreden is. 

 

> Lees meer
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie