zorg

Antoniushof biedt een veilige, vertrouwde woon- en leefomgeving waarin zorg is gegarandeerd. Onze deskundige en professionele medewerkers zijn u graag persoonlijk van dienst op een respectvolle wijze met alle oog voor uw privacy. Zorg die varieert van zelfstandig wonen, wonen met zorg, verpleging en behandeling en zorg thuis. Altijd gaat het erom dat u zichzelf kunt zijn en zolang mogelijk kunt blijven. We zullen ook nooit vragen of iets kan, maar hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen. Een uitgangspunt dat onze betrokkenheid en respect voor onze cliënten tekent. 

Zorgleefplan
Als u zich aanmeldt bij Antoniushof bekijken we welke zorg u nodig hebt. Dat doen we natuurlijk samen met u en eventueel uw familie. Uw persoonlijk begeleider legt de afspraken over de zorgverlening vast in een zorgleefplan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke leefwijze. Met regelmaat spreken we het zorgleefplan met u door. Zo weet u precies waar u aan toe bent. En u behoudt de regie over uw eigen leven.

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie