zorg

Vossenberg biedt een veilige, vertrouwde woon- en leefomgeving waarin zorg is gegarandeerd. Onze deskundige en professionele medewerkers zijn u graag persoonlijk van dienst op een respectvolle wijze met alle oog voor uw privacy. Zorg die varieert van zelfstandig wonen, wonen met zorg, verpleging en behandeling en zorg thuis. Altijd gaat het erom dat u zichzelf kunt zijn en zolang mogelijk kunt blijven. We zullen ook nooit vragen of iets kan, maar hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen. Een uitgangspunt dat onze betrokkenheid en respect voor onze cliënten tekent.

Zorgleefplan
Als u zich aanmeldt bij Vossenberg bekijken we welke zorg u nodig heeft. Dat doen we samen met u en eventueel uw familie. Uw persoonlijk begeleider legt de afspraken over de zorgverlening vast in een zorgleefplan. Uw persoonlijke levenswijze en wensen zijn hierbij vanzelfsprekend het uitgangspunt. 

> Lees meer
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie