zorg

Venloene biedt een veilige, vertrouwde woon- en leefomgeving waarin zorg is gegarandeerd. Onze deskundige en professionele medewerkers zijn u graag persoonlijk van dienst op een respectvolle wijze met alle oog voor uw privacy. Zorg die varieert van zelfstandig wonen, wonen met zorg, verpleging en behandeling en zorg thuis. Altijd gaat het erom dat u zichzelf kunt zijn en zolang mogelijk kunt blijven. We zullen ook nooit vragen of iets kan, maar hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen. Een uitgangspunt dat onze betrokkenheid en respect voor onze cliënten tekent.

Zorg zonder behandeling
Het liefst wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als dat niet meer mogelijk is, kan een zorgappartement bij Venloene uitkomst bieden. U hebt dan wel een zorgindicatie van het CIZ nodig. 

Zorg met behandeling
Cliënten die veel zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen omdat ze aan het dementeren zijn, vinden een veilige plek op de zogenaamde BOPZ-afdeling. BOPZ staat voor bijzondere opname in en psychiatrisch ziekenhuis. De BOPZ afdeling is een gesloten afdeling ter bescherming van de cliënt. Op deze afdeling geniet de cliënt meer begeleiding, meer bescherming en meer activiteiten in een groep. Deze zorg heeft als doel de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van cliënten met ernstige psychogeriatrische beperkingen zoveel mogelijk te behouden. De cliënten wonen in een eigen tweekamerappartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer.

Zorgleefplan
Als u zich aanmeldt bij Venloene bekijken we welke zorg u nodig heeft. Dat doen we samen met u en eventueel uw familie. Uw persoonlijk begeleider legt de afspraken over de zorgverlening vast in een zorgleefplan. 

> Lees meer
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie