wat zijn de algemene voorwaarden?

In de voorwaarden staat onder meer wie verantwoordelijk is voor uw zorg, wie uw aanspreekpunt is en wat de huisregels zijn. Ook zijn de procedures rond de indicatiestelling beschreven.

Met de leveringsvoorwaarden weten cliënten en zorgaanbieders wat ze aan elkaar hebben en waar ze elkaar aan kunnen houden. De leveringsvoorwaarden verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen de cliënt en de zorgaanbieder.

Leveringsvoorwaarden zorg zonder...
(1976.3 kb)

Algemene voorwaarden bij levering wet langdurige zorg 2015

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie