zorgen doen we samen

Maasduinen is een klantgedreven zorgonderneming. Een van onze belangrijkste uitgangspunten daarbij is dat cliënten zo lang mogelijk zichzelf zijn en kunnen blijven. Familie, vrienden en buren zijn daarin vanzelfsprekend erg belangrijk. Maar het komt nogal eens voor dat zij op de achtergrond raken als professionals de zorg overnemen. Juist omdat die naasten zo belangrijk zijn, willen wij ze graag in de zorg betrekken. We noemen dat ‘samenredzaamheid’. Een sterk sociaal netwerk rondom een cliënt zorgt ervoor dat iemand langer thuis kan blijven wonen. Dit vraagt om een goede relatie en samenwerking tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker. Meer informatie over dit samenspel vindt u in de beleidsnotitie Familie- en vriendenzorg.

Ook in de laatste levensfase van een cliënt is een goede communicatie en samenwerking met naasten van de cliënt belangrijk. U kunt meer hierover lezen in de folder: Zorgvuldige zorg rondom levenseinde

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie