< Terug naar overzicht

MSVT

De medisch specialist stelt de indicatie vast en is verantwoordelijk voor de zorg die thuis wordt geleverd. De medisch specialist is en blijft de hoofdbehandelaar. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van medisch specialistische verpleging thuis.

Bij MSVT kan er sprake zijn van complexe verpleegkundige handelingen en minder complexe handelingen. Maasduinen levert de laag complexe handelingen. Voorbeelden van handelingen die de wijkverpleegkundigen kunnen uitvoeren zijn: wondverzorging, VAC-therapie, stomazorg bij complicaties, ACT-zwachtelen en injecteren.

Voor het aanvragen van deze zorg kunt u binnen Maasduinen terecht bij de wijkteams van Maasduinen.

U dient hiervoor een indicatie of opdrachtformulering van de medisch specialist te hebben met toelichting over de aard, omvang, frequentie en duur van de noodzakelijke medisch specialistische verpleging thuis.

home_179_3_gr.jpg
sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie