< Terug naar overzicht

De bouw van Park Vossenberg start dit jaar

Dit jaar start de bouw en de nieuwe inrichting van Park Vossenberg in Kaatsheuvel. De eerste ontwerpen en tekeningen zijn deze week gepresenteerd aan medewerkers, bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en omwonenden. Maasduinen werkt samen met het dorp aan het nieuwe Park Vossenberg: zelfstandig wonen en leven, met alle zorg die nodig is dichtbij. Er komen 150 individuele appartementen. Daarnaast komt er een park met veel groen en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en dingen te ondernemen. Een park voor iedereen.

Meer informatie vindt u op www.parkvossenberg.nl

 

Veilig en vrij
Park Vossenberg is zo gebouwd en ingericht dat iedereen – ook als je kwetsbaarder bent - altijd veilig kan ronddwalen. Op het terrein komt een breed en gevarieerd aanbod van zorg, wonen, voorzieningen en activiteiten. Ook mensen met dementie kunnen zich in deze ruimte vrij bewegen, anderen ontmoeten en hun eigen leefpatroon behouden. Er zijn letterlijk geen muren meer die mensen met dementie hinderen en scheiden van de rest van de samenleving. Hulp en zorg maken er niet de dienst uit. Je prettig kunnen voelen en je eigen leven leiden staan voorop.

Wonen
Park Vossenberg biedt straks een mix van wonen voor mensen met zware zorg, onder wie mensen met dementie, lichte zorg en voor mensen die (nog) geen zorg nodig hebben. We bouwen individuele appartementen (individueel geclusterd wonen). Iedereen krijgt de zorg thuis. In fasen worden er in totaal ongeveer 150 appartementen gebouwd. De meeste appartement zijn ca 50 m2 groot. Dit zijn tweekamerappartementen. Er komen ook een aantal grotere woningen. Alle appartementen worden zo ingericht dat de bewoner met een lichte zorgvraag hier kan komen wonen maar ook kan blijven als er zware, intensieve zorg geleverd moet worden. Bewoners hoeven niet te verhuizen als hun zorgvraag verandert.

Een groen en levendig park
Het park en de voorzieningen zijn uitnodigend voor iedereen. Er komt een grote weide met een visvijver, moestuinen en een boomgaard, een dierenweide en een natuurspeeltuin. Een fijne plek voor alle bewoners van Kaatsheuvel.

Kapel
De kapel blijft bestaan voor diensten en zingeving. Maar de kapel krijgt ook een andere betekenis. De kapel wordt het nieuwe hart van Park Vossenberg. Een ontmoetingsplek aan het kerkplein waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘woonkeuken’ waar het gezellig is en waar mensen graag even aanschuiven.

Planning
Het schetsontwerp en het programma van eisen zijn afgerond. De financiering met de banken is opgestart en de gesprekken met de gemeente over het bestemmingsplan lopen volop. Er zit vaart in. De planning is om in 2020 alle gebouwen en het park klaar te hebben. Dit jaar wordt er al gestart met  de werkzaamheden in en om de kapel en de landschappelijke elementen van het park.

Voor iedereen die in het huidige Vossenberg woont, is er plaats in het nieuwe Park Vossenberg. Met de oplevering van de eerste nieuwe woningen wordt het oude gebouw in fases afgebroken. Zo worden onnodige verhuizingen voorkomen en hoeven de huidige bewoners maar een keer te verhuizen.

Samen ontwikkelen
Samen met omwonenden, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers werkt Maasduinen aan de plannen voor Park Vossenberg. Er zijn al verschillende werkgroepen actief. Zo’n plek in het dorp kun je niet ontwerpen, die groeit gewoon, en bouwt voort op wat er al is: geheugen, gewoontes, het dorp, de streek, de mensen, de manier waarop we voor elkaar zorgen. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen, als ondernemer, dorpsgenoot, vrijwilliger. En niet te vergeten: alle professionals die hulp en zorg bieden.

Belangstellenden die mee willen werken of denken kunnen een e-mail sturen naar parkvossenberg@maasduinenzorg.nl.

 

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie